Hur ofta ska jag logga min mat och träning?

Ju tätare du kan använda loggboken desto lättare är det att hålla koll. Det viktigaste är dock att du hittar ett sätt som passar i din vardag så att du gör det kontinuerligt och inte slarvar och hoppar över dagar.

Har du en smartphone kan du använda Wellobes app för att snabbt kunna logga när du får en liten stund över.