Vad innebär ett motionsprogram?

I Wellobe får du hjälp med att komma igång med att motionera regelbundet. Forskning visar att fysisk aktivitet är avgörande för en god hälsa. Och tvärtom, inaktivitet är en stor riskfaktor. Ibland är det lite motigt att komma igång men det brukar snabbt ge med sig.

I Wellobe kan du välja att starta med ett färdigt motionsprogram eller göra ett själv. Självklart kan du även ändra i vårt motionsprogram om det inte skulle passa dig helt och hållet. Du hittar allt under fliken ”Motion”.