Hur skapar jag ett delmål?

Dina delmått skapas automatiskt i samband med att du startar ditt program. Dessa delmål kan du inte ändra eller ta bort. Delmålen finns där för att hjälpa dig att nå dina mål – ett steg i taget.