Hur ångrar jag mitt köp?

Du har rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då avtalet ingicks, d.v.s. dagen för ditt köp av Wellobe, ångra ditt köp.

Om du önskar utnyttja din ångerrätt ska du kontakta oss. Uppge den e-postadress som du har registrerat dig med.