Har Wellobe någon åldersgräns?

Wellobe har en åldersgräns på 18 år.

Dels får man inte teckna avtal med oss som minderårig.

Dels har vi en åldersgräns med anledning av att man som ung ibland saknar insikt i hur kroppen fungerar och vad som är en normal vikt. Så kan det förvisso vara även om man är äldre, men vi vill därför inte att man är medlem hos oss innan man är myndig, även om man har föräldrar som står för avtalet.

Vi råder den som är under 18 att i första hand kontakta skolhälsovården eller husläkaren om man upplever att man behöver hjälp med att gå ner i vikt.