Har Wellobe någon åldersgräns?

Wellobe har en åldersgräns på 18 år.

Detta beror dels på att man inte får teckna avtal med oss som minderårig.

En annan anledning till varför vi har en åldersgräns är att man som ung många gånger har för liten insikt i hur kroppen fungerar och vad som är en normal vikt. Det kan förvisso vara ett problem även för någon som är äldre, men vi vill därför inte att man är medlem hos oss innan man är myndig.

Vi brukar alltid ge rådet till de föräldrar som hör av sig till oss att i första hand kontakta skolhälsovården eller husläkaren för att få hjälp. Förhoppningsvis kan ni genom dessa få en remiss till en dietist som kan ge er just den hjälp som behövs för att komma till rätta med vikten.