Hur kopierar jag en måltid?

Åt du en måltid nyligen och ska äta den nu igen? Använd den smarta funktionen för att kopiera måltiden till en annan dag/måltid.


Så här gör du:

  • Välj den dag i kalendern som du åt måltiden på.
  • Klicka på den måltid du vill kopiera och välj Ja, kopiera måltid.
  • Välj dag och måltidstyp att kopiera till.
  • Du kan också ta bort eller ändra mängd i listan innan du sparar måltiden.
  • Tryck på knappen för att spara. Alla matvaror och receptportioner sparas på en gång till den valda dagen i loggboken.