Hur använder jag loggboken?

SÖK & LOGGA VANLIGA VAL

 • Klicka på valfri måltid i loggboken.
 • Sök efter en matvara eller ett recept i sökfältet. Du kan välja att se antingen matvaror eller recept var för sig.
 • Välj en matvara eller ett recept ur sökresultatet. För matvaror kan du ändra mängd och enhet och för recept anger du det antal portioner du vill logga.
 • Lägg till matvaran eller receptet. Den sparas i din loggbok.
 • Dina tidigare val bland matvaror och recept hamnar i en lista. Därifrån kan du snabbt välja sånt du ofta äter utan att söka först. Logga dessa snabbt genom att klicka på plus-symbolen till höger.
 • När du loggat klart går du tillbaka till loggboken. Kaloribågen fylls på med de saker du lagt till.

LOGGA FAVORIT

 • Istället för att söka fram en matvara eller ett recept eller välja någon av dina tidigare val kan du även logga matvaror och recept som du markerat som favoriter.
 • Välj tabben för Favoriter efter att du öppnat valfri måltid i loggboken. Här finns alla matvaror och recept du lagt till som favorit, på webben och i appen.
 • Du tar bort och lägger till favoriter genom att trycka på hjärtat i övre högra hörnet av en matvara eller ett recept.

LOGGA PLANERAD MENY

 • Wellobe föreslår en kaloriberäknad meny åt dig, varje dag och för varje måltid. Öppna valfri måltid i loggboken för att hitta den.
 • Längst ner på sidan ser du ett menyförslag för den valda måldtiden och klickar du på Se mer får du upp din meny för hela dagen.
 • Du loggar precis på samma sätt som när du loggar dina tidigare val – klicka på plus-symbolen till höger för att snabbt lägga till matvaran eller receptet i din loggbok.

SNABBLOGGA

 • Om du inte riktigt vet vad maten du ätit innehåller eller om du vet energiinnehållet men inte hittar matvaran eller receptet i databasen kan du snabblogga. Det är bättre än att inte logga alls!
 • Klicka på plus-symbolen i menyraden och välj Snabblogga.
 • Välj måltid och fyll i den uppskattade mängden kalorier du ätit eller druckit.

KOPIERA MÅLTID

 • Åt du en måltid nyligen och ska äta den nu igen? Välj den dag i kalendern som du åt måltiden på.
 • Klicka på den måltid du vill kopiera och välj Ja, kopiera måltid.
 • Välj dag och måltidstyp att kopiera till.
 • Du kan också ta bort eller ändra mängd i listan innan du sparar måltiden.
 • Tryck på knappen för att spara. Alla matvaror och receptportioner sparas på en gång till den valda dagen i loggboken.

ÄNDRA & TA BORT LOGGAD VARA

 • Klicka på den måltid du vill ändra.
 • Du ändrar enhet och mängd genom att klicka på receptet eller matvaran.
 • För att ta bort matvaran eller receptet kan du svepa med fingret över den loggade varan för att radera den direkt i listan.