Hur fungerar cirkeldiagrammet i loggboken?

Cirkeldiagrammet visar hur stor procent av energin som kommer från respektive energigivande näringsämne.
Man brukar kalla det "energiprocent" (E%) Det är inte samma sak och bör inte blandas ihop med "procent". 
Fett innehåller mer än dubbelt så mycket energi (kilokalorier) än kolhydrater och protein vilket innebär att energiprocenten av fett oftast ser oväntat hög ut jämfört med procenthalten man ser på förpackningen.

// Josefine, leg dietist på Wellobe