Vad är GDPR?

Vi på Wellobe värnar om dig och dina personliga uppgifter!
När vi samlar in, sparar och använder dina uppgifter tar vi alltid hänsyn till gällande lagstiftning och din integritet. Vårt mål är att vara öppna och transparenta om hur uppgifterna används och vilka som har tillgång till dem. Vi delar aldrig med oss av information till tredje part utan ditt tillstånd. Allt för att kunna ge dig bästa möjliga upplevelse på Wellobe.

GDPR är en förkortning för General Data Protection Regulation.

GDPR är EU:s dataskyddsförordning, även kallad dataskyddsreformen, som trädde i kraft 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen, PUL, i Sverige.

I praktiken innebär GDPR att du som användare får mer insyn och större kontroll över vilka uppgifter som samlas in, vem de delas med och vad de används till.

Mycket i GDPR är ganska likt vår nuvarande lagstiftning, PUL, men det finns några viktiga skillnader, bl.a. kraftigare sanktioner om lagen bryts.