Delas min data med andra bolag inom Schibsted eller med samarbetspartners?

Wellobe är en del av Aftonbladet som är en del av Schibstedkoncernen, och använder därför Schibsteds gemensamma inloggningsplattform, Schibsted-konto. Men det innebär inte att andra Schibstedbolag kommer åt dina uppgifter.

Uppgifter hos Wellobe (Aftonbladet) behåller vi skyddade hos oss.

Vi delar inte dina uppgifter till andra Schibstedbolag eller externa partners till Schibsted om du inte uttryckligen godkänt det.