Delas min data med andra bolag inom Schibsted eller med samarbetspartners?

Wellobe är en del av Aftonbladet som är en del av Schibstedkoncernen, och använder därför Schibsteds gemensamma inloggningsplattform, Schibsted-konto (tidigare SPiD). Men det innebär inte att andra Schibstedbolag kommer åt dina uppgifter.
Uppgifter hos Wellobe/Aftonbladet behåller vi skyddat hos oss.

Vi delar inte dina uppgifter till andra Schibstedbolag eller externa partners till Schibsted om du inte uttryckligen godkänt det.