Vem är personuppgiftsansvarig?

Schibsted samlar in och använder stora mängder uppgifter som kan kopplas till våra användare, så kallade personuppgifter. Det är vårt yttersta ansvar att behandla uppgifterna på ett säkert och användarvänligt sätt i enlighet med både rättsliga krav och de förväntningar våra användare har. I vår personuppgiftspolicy finns information om Schibsteds behandling av personuppgifter och dina rättigheter i samband med detta.

Schibsted Sverige AB är det företag som är så kallad personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i personuppgiftspolicyn.

Om du har tecknat en prenumeration direkt hos ett av våra mediehus (d.v.s. Aftonbladet, Svenska Dagbladet eller Omni) är dessa respektive företag personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med leverans och administration av din prenumeration. Informationen du finner i vår personuppgiftspolicy avser hur vi på Schibsted hanterar personuppgifter och dina rättigheter och gäller för alla bolag inom Schibsted. Du kan därför kontakta oss på samma sätt oavsett vilket av företagen din förfrågan gäller.

Om du är missnöjd, har förslag på hur vi kan förbättra oss eller andra frågor, ta kontakt med Schibsted Medias dataskyddsombud (Data Protection Officer).

Ytterligare information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida.

Läs hela personuppgiftspolicyn här.