Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det innebär att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under längre tid för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

För mer information om hur länge vi lagrar dina personuppgifter kan du läsa i vår personuppgiftspolicy.