Personuppgiftspolicy

Om du vill ha mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår personuppgiftspolicy här som innehåller mer information om vår databehandling.

Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.