Hur ändrar jag min startvikt?

Du har möjlighet att ändra din startvikt och ditt startmidjemått utan att starta om ditt program.
OBS! Startvikten kan ändras fram till att du registrerar en ny veckovikt.

Om du inte har tillgång till en våg i samband med att du startar ditt program eller om du av någon annan anledning inte anger rätt startvikt kan du ändra din startvikt fram tills dess att du registrerar en ny veckovikt.
När en ny veckovikt är registrerad måste du starta om ditt program för att ändra din startvikt.

Du ändrar din startvikt genom att gå till din profil i appen och klicka på Visa & ändra vid ditt program. Klicka sedan på pennan vid din startvikt för att ange rätt startvikt.

Om du har kommit längre i ditt program ändrar du din startvikt genom att starta om programmet. Här kan du läsa om hur du startar om ditt program.